ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ แอนด์ กู๊ดริช

LUCKY CENTER

WWW.LUCKYANDGOODRICH.COM

กระดาษไขพล็อตเตอร์
สำหรับ พล็อตแบบแปลน เขียนแบบ
ทำสำเนาแบบแปลน

กระดาษไข พล็อตเตอร์

กระดาษไข Plotter 90/95 G
88 cm. x 50 m. (A0)


 เป็นชนิดม้วน แกน 2 นิ้วใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 1,200 บาท ต่อม้วน

กระดาษไข Plotter 90/95 G
62 cm. x 50 m. (A1)


เป็นชนิดม้วน แกน 2 นิ้วใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 800 บาท ต่อม้วน

กระดาษไข Plotter 90/95 G
61 cm. x 50 m. (A1)


เป็นชนิดม้วน แกน 2 นิ้วใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 800 บาท ต่อม้วน

กระดาษไข Plotter 90/95 G.
44 cm. x 50 m. (A2)


 เป็นชนิดม้วน แกน 2 นิ้วใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับงานพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 600 บาท ต่อม้วน

กระดาษไข Plotter 90/95 G
44 cm. x 50 m. (A2) 2 นิ้ว


เป็นชนิดม้วน แกน 2 นิ้ว ใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 600 บาท ต่อม้วน

9กระดาษไข Plotter 90/95 G.
29.7 cm. x 150 m. (A3) 2 นื้ว


 เป็นชนิดม้วน แกน 2 นิ้ว ใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 450 บาท ต่อม้วน

กระดาษไข Plotter 90/95 G.
A1 (594 mm. x 814 mm.)


125 แผ่น/ห่อ ใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) พล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับถ่ายพิมพ์เขียว


ราคา 1,500 บาท ต่อห่อ

กระดาษไข Plotter 90/95 G.
A2 (420 mm. x 594 mm.)


  250 แผ่น/ห่อ ใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 1,500 บาท ต่อห่อ

กระดาษไข Plotter 90/95 G.
A3 (297 mm. x 420 mm.)


  250 แผ่น/ห่อ ใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 900 บาท ต่อห่อ

กระดาษไข Plotter 90/95 G
88 cm. x 150 m. (A0)


 เป็นชนิดม้วน แกน 3 นิ้วใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 3,000 บาท ต่อม้วน

กระดาษไข Plotter 90/95 G
62 cm. x 150 m. (A1)


 เป็นชนิดม้วน แกน 3 นิ้วใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 2,200 บาท ต่อม้วน

กระดาษไข Plotter 90/95 G
44 cm. x 150 m. (A2)


 เป็นชนิดม้วน แกน 3 นิ้วใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 1,600 บาท ต่อม้วน

กระดาษไข Plotter 110/115 G
88 cm. x 50 m. (A0)


 เป็นชนิดม้วน แกน 2 นิ้วใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 1,300 บาท ต่อม้วน

กระดาษไข Plotter 110/115 G
62 cm. x 50 m. (A1)


เป็นชนิดม้วน แกน 2 นิ้วใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 900 บาท ต่อม้วน

กระดาษไข Plotter 110/115 G
61 cm. x 50 m. (A1)


เป็นชนิดม้วน แกน 2 นิ้วใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 900 บาท ต่อม้วน

กระดาษไข Plotter 110/115 G.
44 cm. x 50 m. (A2)


 เป็นชนิดม้วน แกน 2 นิ้วใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับงานพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 650 บาท ต่อม้วน

กระดาษไข Plotter 110/115 G.
29.7 cm. x 150 m. (A3) 2 นื้ว


 เป็นชนิดม้วน แกน 2 นิ้ว ใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 450 บาท ต่อม้วน

กระดาษไข Plotter 110/115 G.
A1 (594 mm. x 814 mm.)


125 แผ่น/ห่อ ใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) พล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับถ่ายพิมพ์เขียว


ราคา 1,800 บาท ต่อห่อ

กระดาษไข Plotter 110/115 G.
A2 (420 mm. x 594 mm.)


  250 แผ่น/ห่อ ใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 1,800 บาท ต่อห่อ

กระดาษไข Plotter 110/115 G.
A3 (297 mm. x 420 mm.)


  250 แผ่น/ห่อ ใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 1,000 บาท ต่อห่อ

กระดาษไข Plotter 110/115 G
88 cm. x 150 m. (A0)


 เป็นชนิดม้วน แกน 3 นิ้วใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 3,500 บาท ต่อม้วน

กระดาษไข Plotter 110/115 G
62 cm. x 150 m. (A1)


 เป็นชนิดม้วน แกน 3 นิ้วใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 2,400 บาท ต่อม้วน

กระดาษไข Plotter 110/115 G
44 cm. x 150 m. (A2)


 เป็นชนิดม้วน แกน 3 นิ้วใช้กับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สำหรับพล็อตแบบแปลน เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้าง ทำเป็นต้นฉบับสำหรับพิมพ์เขียว


ราคา 1,800 บาท ต่อม้วน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ แอนด์ กู๊ดริช

LUCKY CENTER

ศูนย์รวม ผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องเขียน
อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องใช้สำนักงาน ทุกชนิด

จำหน่าย : กระดาษไขเขียนแบบ, กระดาษไขพล็อตเตอร์, กระดาษขาวเขียนแบบ, กระดาษขาวพล็อตเตอร์, กระดาษ Plotter, กระดาษอิงค์เจ็ท Inkjet, กระดาษเคลือบมันเงา Photo Glossy, กระดาษพิมพ์เขียว

ศูนย์บริการ – ถ่ายพิมพ์เขียว, ถ่ายแบบแปลน, พล็อตแบบแปลน, ถ่ายเอกสาร, และเข้าเล่มทำปก As-Builts พร้อมบริการพับขออนุญาต…ฟรี

เวลาให้บริการ
เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LUCKY CENTER

LINE ID : LuckyCenter

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ แอนด์ กู๊ดริช

LUCKY CENTER

WWW.LUCKYANDGOODRICH.COM

ติดต่อขอใบเสนอราคา และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LUCKY CENTER

ศูนย์รวม ผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องใช้สำนักงาน ทุกชนิด จำหน่าย : กระดาษไขเขียนแบบ, กระดาษไขพล็อตเตอร์, กระดาษขาวเขียนแบบ, กระดาษขาวพล็อตเตอร์, กระดาษ Plotter, กระดาษอิงค์เจ็ท Inkjet, กระดาษเคลือบมันเงา Photo Glossy, กระดาษพิมพ์เขียว
ศูนย์บริการ :- ถ่ายพิมพ์เขียว, ถ่ายแบบแปลน, พล็อตแบบแปลน, ถ่ายเอกสาร, และเข้าเล่มทำปก As-Builts พร้อมบริการพับขออนุญาต

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลัคกี้ แอนด์ กู๊ดริช

สำนักงานตั้งอยู่ที่
55/226 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร 10230

ช่องทางติดต่อ
โทรศัพท์ร้านค้า : 02-9439591
โทรศัพท์มือถือ : 081-9252355
โทรศัพท์มือถือ : 081-4465455
E-mail : kachathong@gmail.com

LUCKY CENTER 
LINE ID :  LuckyCenter

LUCKY CENTER 
Facebook fanpage

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save